Efter genomförd grund och fortsättningsutbildning går det att gå REST-utbildar utbildning. Då kan du använda REST´s metod och material och utbilda på skolor och företag.

För mer information kontakta oss på REST.