Om REST

Avslappning....
UTBILDNINGAR

REST utbildar elever, pedagoger och föräldrar i verktyg för att öka förmågan till lugn och koncentration i studiesituationer. Vi kommer till förskolor, grundskolor och gymnasium för att hålla workshops med elever eller utbilda pedagoger och annan skolpersonal i både korta moduler och längre fördjupningsprogram.  

 

REST har även utvecklat guidade avslappningar och avslappningsmusik som finns att lyssna till här på hemsidan, via YouTube, SoundCloud och Instatimer. Det är endast via hemsidans musikfiler som du som lärare i din undervisning lagligt får spela upp de spår som innehåller musik.

 

Idén till REST kom ur att AnnaStina Örn, REST´s grundare, såg hur uppskattade hennes stunder av avslappning och elevmassage var bland eleverna på grundskolan där hon arbetar. Och hur stor positiv effekt denna stund fick för arbetsron och klimatet i klassrummet. 

 

Här går att läsa elevers motiveringar till varför avslappning behövs i skolan.  

Att observera, REST är ej yogaverksamhet. Avslappningarna är framarbetade i grundskolans ordinarie undervisning. REST är religiöst och politiskt obunden och en icke vinstdrivande verksamhet. Vi önskar sprida vår vision och metod så att alla som önskar kan ta del. 

En strävan finns efter nära samarbete med universitet, för att skapa bättre metodutveckling och bättre utbildningar. Genom pilotprojektet “Avslappningens effekt i lärande miljö”, har studenter vid Mittuniversitet bjudits in att göra sitt examensarbete kopplat till projektet, studera metoden och hur pedagogerna tar till sig utbildningen. Önskar din skola bli en pilotskola? Läs mer här:

 

Lägg in PDF fil bakom knappen: Inbjudan till pilotprojektet “Avslappningens effekt i lärandemiljö!” 

“Jag har sett hur starka effekter som avslappning och stunder för återhämtning har och vill ge elever detta. Jag vill öka deras motivation till att lära och tro på sin förmåga.”

— AnnaStina Örn, lärare och grundare till REST.