REST´s metod

Avslappning....
UTBILDNINGAR

REST metod består av tekniker för avslappning, återhämtning, mental träning och tryggt ledarskap.

Metoden är baserad på enkla och effektiva tekniker för att i klassrummet lära eleverna avslappning, mjuka rörelser, mental träning och kompismassage. Vissa tekniker riktar sig också till pedagogernas eget självomhändertagande. Övningarna är gjorda för att kunna integreras i olika former av undervisningssituationer och för olika åldrar. De är korta och fokuserar på de processer som forskning visat har stor betydelse för att främja koncentration och ge psykisk och fysisk återhämtning.

Metoden är baserade på tekniker hämtade från bla. mindfulness och self-compassion training samt mikro mindfulness.

Att observera: REST är ej yogaverksamhet, all form för religiös, mytologisk eller politisk praktik är borttaget. Teknikerna är förfinade och förenklade för att passa elever och pedagoger i en skolmiljö.

REST´s metod bidrar till att skapa en skolmiljö “som präglas av lugn och studiero” som skollagen kräver.

Metoden består av:

  • Tekniker för avslappning

  • Tekniker för kompismassage och egenmassage

  • Inrevännen-stärkande övningar

  • Pedagogens förhållningssätt, tryggt ledarskap.

  • Guidade avslappningar

  • Undervisningsmaterial i form av koncentrationsövingar och mental träning och stress påverkan