Utbildningar

Pedagogutbildningar eller workshops, vi kommer till er eller sänder via ett webinar online. Välj den form som passar Dig eller Er verksamhet, skriv till oss så hör vi av oss för mer information, pris och planering. Vi ger även öppna utbildningar, se kalender för nästa datum. 

Workshops

RESTs Workshops ges under 60-180 minuter, live eller via webinar, med inriktning förskola och grundskolans tidigare åldrar eller grundskolans senare del och gymnasieskolan eller eget val. 

Det går även att anmäla sig till en öppen workshop, den är för ALLA, vi har både online och live. Se kalender för datum, tid och plats.pedagoger.png

 

 

WORKSHOPS PEDAGOGER

REST kommer till din skola live eller via ett webinar i REST´s digitala klassrum och ger en workshop i avslappning och återhämtning. Tillfället planeras utifrån Era önskemål. Förslag på teman:

  • Tekniker och metod för att leda avslappning med elever.

  • Avslappningens effekter och en återhämtande stund för pedagogerna.

  • Lite av båda ovanstående.

NÄSTA ONLINE Workshop

Den 22 oktober kl. 18.00-19.00 ger REST ett öppet live webinar via REST´s Facebookgrupp. Det är gratis, Varmt välkomna! 

Anslut dig till gruppen via denna länk för att se sändningen; https://www.facebook.com/groups/RESTeducation/

 

WORKSHOPS I KLASSER

REST håller Workshops i klasser och elevgrupper i återhämtning, avslappning, kompismassage och mental träning. 

Ett bra komplement till pedagog-utbildningen för en skola. Här ges elever möjlighet att lära känna REST´s metod med en REST-utbildare.

Eller som ett prova-på. För att se om detta är något som fungerar i gruppen och något som eleverna själva önskar mer av.

WORKSHOPS FÖRÄLDRAR

Temat på föreläsningen är; samla kraft. En metod för återhämtning och strategi för ett lättare föräldraskap lärs ut.

Att vara förälder är en stor uppgift, inte alltid så lätt. Här ges föräldrar verktyg till ett tydligt och tryggt föräldraskap samt tekniker för avslappning. Som t.ex. egenmassage och tips på rutiner för återhämtning.

Workshops för föräldragrupper ges efter förfrågan på plats hos Er eller via ett webinar online.

WORKSHOPS “EGET VAL”

REST erbjuder även Workshops i avslappningstekniker och ledarskap för verksamheter utanför skolan, för företag, kommuner eller landsting. Utifrån era önskemål sätter vi samman ett program.

Workshopsen ges efter förfrågan på plats hos Er eller via ett webinar.